มารวมกันเป็นปีกเพื่อ​ที่จะให้ X1 บินไปสูงกว่าท้องฟ้า!

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประเมินประชากรและสร้างการกระจายทางภูมิศาสตร์ของวอนอิท ทั่วโลกที่สนับสนุน X1 และสมาชิกทั้ง11คน นี่คือการแสดงให้เห็นว่า X1 ได้รับความรักและการสนับสนุนจากคนทั่วโลกมากแค่ไหน โดยการเข้าร่วมในการกรอก​ข้อมูล​นี้คุณจะเป็นส่วนหนึ่ง และเป็​นหลักฐานว่าคุณ​สนับสนุนพวกเขา